Tin tức mới

Vật liệu mới bền như kim cương

Các nhà khoa học Novosibirsk đã chế tạo vật liệu siêu bền từ kim cương “kỹ thuật” với cấu trúc đặc biệt.