Tin tức mới

Đăng lúc: 11/04/2019 02:01 - Người đăng: haidv
Thuốc trong môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật

Bằng cách đánh giá tác động của một loạt các loại thuốc kháng viên không chứa steroid, nghiên cứu nêu rõ, sự phát triển của các cây trồng dùng làm thực phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi các hóa chất này, dù chúng được phát hiện trong môi trường với hàm lượng rất thấp.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ecotoxicology and Environmental Safety, đã tập trung phân tích cây rau diếp và cây củ cải, cũng như thử nghiệm ảnh hưởng của một số loại thuốc phổ biến kê theo đơn, bao gồm diclofenac và ibuprofen. Các loại thuốc này nằm trong nhóm dược phẩm được sử dụng phổ biến với hơn 30 triệu lượt kê trên toàn thế giới mỗi ngày.

Các hóa chất này gây ảnh hưởng ngày càng lớn đến thực vật, đặc biệt khi các hệ thống quản lý chất thải không thể loại bỏ nhiều hợp chất khỏi nước thải. Thuốc do con người sử dụng thải vào đất bằng một số con đường như sử dụng bùn thải làm phân bón và nước thải để tưới tiêu.

Nghiên cứu xem xét một số thay đổi của cây trồng dùng làm thực phẩm, đánh giá các yếu tố như hàm lượng nước, độ dài của rễ và chồi, kích thước tổng thể và hiệu quả quang hợp của thực vật.

Mỗi loại thuốc được chứng minh gây ảnh hưởng đến cây trồng theo nhiều cách thức riêng. Ví dụ, thuốc loại axit fenamic đã ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ củ cải, trong khi ibuprofen tác động lớn đến sự phát triển rễ non của cây rau diếp.

Nghiên cứu mới đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu thực địa đánh giá ảnh hưởng của thuốc nồng độ rất thấp đến sự sinh trưởng của cây trồng thiết yếu.