Quyết định về việc điều chỉnh tăng mức tiền thưởng các giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII (2018-2019)

Ngày 05/04/2019, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật đã ban hành Quyết định về việc điều chỉnh tăng mức tiền thưởng các giải của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII (2018-2019).